xy lanh compact dạng tiêu chuẩn SMC Dòng CQ2

xy lanh compact dạng tiêu chuẩn SMC Dòng CQ2

Tình trạngCòn hàng

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí nhỏ gọn loại 2 tác động 1 trục dòng CQ2

CQ2 20-30 hoặc CDQ2 32-30 (dùng với cảm biến)

kích thước nòng hành trình tiêu chuẩn
12, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30
20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
32, 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50 to 100 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

logo