Thiết bị tháo xiết bu lông thủy lực dạng chụp Series RTX

Thiết bị tháo xiết bu lông thủy lực dạng chụp Series RTX

Tình trạngCòn hàng

Mã sản phẩm:

Liên hệHot

Mô tả sản phẩm

Thiết bị tháo xiết bu lông thủy lực dạng chụp Series RTX.
- Đa dạng có đến 6 model tương ứng với giải lực xiết rộng từ 346 Nm lên đến 43,108 Nm.

logo