Máy nén khí áp suất trung bình

Máy nén khí áp suất trung bình

Tình trạngCòn hàng

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

máy nén tăng áp trung áp (lửa đẩy)

MODEL p / st vol. / min Áp lực
ở đầu vào:


thanh
Req. 
Khối lượng 
đầu vào

l / min

Hiệu suất l / min

kW

kg
Kích thước
 DxRxC, mm
25 bar 35 bar
BA20 / 2 2/1 760 6 2750 2200 2100 15.0 300 1500 x 750 x 900
8 3500 2800 2700
10 4200 3500 3300
BA20 / 3 3/1 650 6 3600 2800 - 15.0 330 1500 x 750 x 900
8 4500 3600 -
10 5400 4300 -
BA25 3/1 650 6 3400 - 2700 18.5 345 1500 x 750 x 900
8 4300 - 3400
10 5200 - 4150
BA25 3/1 760 6 4400 3500 - 18.5 345 1500 x 700 x 900
8 5600 4500 -
10 6900 5500 -
BA30 3/1 760 6 4200 - 3300 22.0 395 1500 x 750 x 900
8 5400 - 4300
10 6300 - 5000

No Tags for this product

logo