Hydraulic Cylinder CH SMC

Hydraulic Cylinder CH SMC

Tình trạngCòn hàng

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

ype

Series/CAD

Nominal pressure
(MPa)

Bore size (mm)

Compact

CHQ

3.5

20,32,40,50,63,80,100

CHK

10,16

20,25,32,40,50,63,80,100

Round

CHN

7

20,25,32,40

CHM

3.5

Tie-rod

CHS

10,16

32,40,50,63,80,100

CH2

3.5,7,14

32,40,50,63,80,100

CHA

3.5

40,50,63,80,100,125,160

 

No Tags for this product

logo